Muziektheater naar de bekroonde Prospektor/VPRO-podcast van Maartje Duin en Peggy Bouva.

“wie zijn wortels niet kent, kan ook niet groeien”

Peggy zoekt ze al heel lang; de namen en verhalen van haar voorouders. Door eeuwen van kolonialisme en slavernij zijn ze uitgewist. Of ze de namen ooit zal vinden is ongewis. Maartje bezit een uitgebreide stamboom met naam, toenaam en portretten. Haar voorouders hadden een aandeel in een plantage, maar tot nu toe was dit in haar familie geen onderwerp van gesprek.

In het herdenkingsjaar 2023, 150 jaar na ‘beëindiging’ van de slavernij, kruipen Manoushka Zeegelaar Breeveld en Malou Gorter in de huid van Maartje Duin en Peggy Bouva -en hun familieleden- om grip te krijgen op de gezamenlijke koloniale geschiedenis en alles wat daaruit is voortgevloeid.

Hun ontmoeting is het begin van een zoektocht waarin ze elkaar spiegelen, confronteren en bevragen. Samen gaan ze terug naar een gedeeld verleden, naar de plantage Tout Lui Faut in Suriname, de plek die hun voorouders verbindt. Steeds meer wordt duidelijk hoe de historische ongelijkheid tussen de vrouwen doorwerkt in het heden.

De actrices, Manoushka en Malou vertolken alle personages en perspectieven, maar ook zij kunnen uiteindelijk niet anders dan zichzelf blootgeven en zich uitspreken naar elkaar.

De live muziek, die zowel uitbundig als introvert is, maakt het verleden voelbaar, verklankt verhalen waar nog geen woorden voor zijn en klinkt als het gesprek stilvalt.

data: 7 oktober t/m 9 december ‘23
premiere 13 oktober ‘23, Schuur, Haarlem

“Alhoewel het bewustzijn over de Nederlands koloniale geschiedenis de laatste jaren groeit, is het gesprek over wat het persoonlijk nog altijd teweeg brengt nog maar net begonnen. We willen met deze voorstelling perspectieven delen en bevragen om te kunnen verbinden en uiteindelijk te helen.” - Manoushka Zeegelaar Breeveld

Orkater x Stichting Keti Koti Tafel x Stichting Tout Lui Faut

Stichting Keti Koti Tafel beoogt het collectieve bewustzijn ten aanzien van de erfenis van het slavernij en koloniale verleden van Nederland te vergroten door middel van dialoogtafels en themabijeenkomsten. Voorafgaand aan de voorstelling wordt samen met Keti Koti Tafel een geritualiseerde dialoogtafel ontwikkeld waarbij het publiek met elkaar in gesprek gaat om stil te staan bij de hedendaagse gevolgen van het Nederlandse slavernijverleden. In maar liefst 17 theaters is het mogelijk de theaterversie van de Keti Koti Tafel te bezoeken.

Stichting Tout Lui Faut werd opgericht met het doel om het maatschappelijk gesprek op gang te brengen door mensen hun eigen verhaal ter tafel te laten brengen. Mensen die zich persoonlijk verbonden voelen met het slavernijverleden door hun familiegeschiedenis, de geschiedenis van hun werkplek of woonhuis.In Haarlem, Amsterdam, Utrecht en Gouda gaan ‘de echte’ Maartje Duin en Peggy Bouva in gesprek met een ander koppel over de verbinding die zij hebben en de gedeelde geschiedenis gericht op een gezamenlijke toekomst. Het gesprek vindt plaats in een stad, waar minimaal één van hen mee verbonden is.