ORKATER / NIEUWKOMERS

Via Berlin

Via Berlin is een jong muziektheatergezelschap, dat ondanks haar relatief korte bestaan, al meer dan 20.000 mensen heeft weten te raken met haar unieke voorstellingen. Vanuit de verschillende podiumkunstdisciplines teksttheater en (klassieke) muziek vonden actrice Dagmar Slagmolen en violiste Rosa Arnold een gezamenlijk doel, namelijk het zelf ontwikkelen en uitvoeren van muziektheatervoorstellingen waarin zelfgeschreven tekst en klassieke muziek zo dicht mogelijk bij elkaar komen.

 

Via Berlin beschouwt tekst en muziek, en daarmee ook acteur en muzikant, als volkomen gelijkwaardige middelen om een verhaal te vertellen. Per productie vullen zij hun tweekoppig ensemble aan met andere muzikanten en acteurs. Via Berlin vertelt kleine persoonlijke verhalen tegen de achtergrond van het grotere thema oorlog. In oorlogssituaties staat alles en iedereen op scherp. Relaties en verstandhoudingen worden onder een vergrootglas gelegd en getest op kracht, doorzettingsvermogen en oprechtheid. Via Berlin streeft ernaar verhalen te vertellen over mensen en situaties die uniek zijn en tevens symbool staan voor gebeurtenissen die over de hele wereld plaatsvinden en plaats hebben gevonden. De teksten geven de contouren van een verhaal, van een plaats en van personages, de beelden en de muziek vertellen de rest.

Makers

BEELD

Via Berlin

 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin
 • Ben van Duin

NIEUWS

IN DE PERS

Via Berlin

 •  Comfortzone Univers online - artikel 22 oktober 2015

  Nanda Oudejans:

  "Dan volgt een pijnlijk lange scène waarin de vrouwen de vreemdeling toeknikken en maar blijven zeggen ‘So. So. So. Really. Really Nice. So. Really. Really. So. Nice.’ Eindeloos. De glimlach die maar niet wil wijken van hun gezicht verhult het ongemak van de vrouwen, met zichzelf en met de vreemdeling. Want wat zeg je tegen iemand die net uit een oorlog komt? Die alles en iedereen heeft achtergelaten, zijn vrouw, zijn kinderen, zichzelf? Waarover praat je met iemand wiens verleden is verwoest en wiens toekomst ongewis is?"

  "Te midden van ongerustheid, twijfel, onzekerheid, wanneer het gevoel dat het land in een crisis verkeert domineert, moeten we duidelijk maken wat het juridisch kader is waarbinnen de ontvangst van vluchtelingen gelegitimeerd dient te worden en moeten we uitleggen waarom het bieden van asiel een waarde is die wezenlijk is voor onze democratische identiteit."

  Lees verder

 •  Dagboek van 'n Toneelkijker Den Haag Direct - Recensie 09 oktober 2015

  "Tijdens de scène die als stilte voor de storm fungeert, speelt de goeroe/gastvrouw cello mee met het strijkkwartiet. In het voorgesprek gaf regisseur Ria al het advies mee om de tijd te ‘ervaren’. Zij had het over een andere scène, maar op dat moment viel het kwartje bij mij. Het was zo ontzettend mooi, op een melancholieke manier. Dat had van mij weer oneindig mogen duren."

  Lees verder

 •  Gestileerde zoektocht naar gastvrijheid Dagblad van het Noorden - Recensie 02 oktober 2015

  " Haar volgelingen, de vier vrouwen van Het Ragazze Quartet, ondersteunen haar toekomstvisie muzikaal. Gekleed in stijlvolle witte japonnen speelt dit strijkkwartet eerst op klankschalen, maar al gauw worden violen ter hand genomen." 

  "Via Berlin levert met Comfortzone een eigenzinnige bijdrage aan de actualiteit van de vluchtelingenproblematiek. De vorm van de voorstelling vraagt van de toeschouwers eenzelfde attitude als bij de omgang met de vreemdeling (…) Dat vraagt nieuwsgierigheid, openheid en geduld."

  "Gelukkig is er na elke voorstelling een nagesprek met ervaringsdeskundigen op het gebied van asielzoekers. Dat brengt de Kunst terug op aarde."

 •  Via Berlin, muziek met een verhaal Scenes - interview 30 september 2015

  Dagmar Slagmolen: 'Wij maken actuele voorstellingen over wat ons raakt. Niet door antwoorden te geven, maar juist door vragen te stellen en onderwerpen universeel te maken.'

  'De vrouwen projecteren hun eigen vooroordelen, angsten, lusten en hoop op de vreemdeling, maar worden uiteindelijk gruwelijk met zichzelf geconfronteerd. '

 •  Comfortzone in Podium Hoge Woerd De Brug - aankondiging 30 september 2015

  Peter Adriaansz: "Alles verzameld rond het idee van de 'vreemdeling': de 'vreemdeling' buiten ons maar ook de 'vreemdeling'binnen onszelf."

 •  Each Summer, theater fans descend on an unspoiled Dutch island The Washington Post - Artikel 28 september 2015

  Diane Daniel over Dead End: " Not far from an actual fisherman, an actor, playing a fresh-off-the-boat refugee, zigzagged from the shore toward the audience. What followed was a haunting, percussion-fueled duel between the panting immigrant and the guard, who banged on drums lining the stage. As the wind picked up and it began to drizzle, the man’s despair became all the more palpable. In the end, he fled into the dunes, not even returning for a rousing standing ovation."

  Diane Daniel over Lutine: "From our perch only a couple miles from where the disaster took place 216 years earlier, we could hear the pounding waves and survey the vast sea while the actors shared tragic and comic stories of cockamamie schemes devised to unbury the bounty of Terschelling. Thankfully, the island has plenty of other riches, much easier to access."

  Lees verder 

 •  Masote's Dream: Director Dagmar Slagmolen speaks on Soweto Theatre South Africa - interview 23 september 2015

  Interview met regiseur Dagmar Slagmolen over de voorstelling Masote's Dream in Zuid Afrika. 

  Lees verder

 •  Toneelgroep Orkater maakt van 'Comfortzone' een (te) absurdistische wereld HDC media, Haarlemsdagblad, Gooi- en Eemlander - recensie 21 september 2015

  “Net als bij eerdere voorstellingen lopen muziek en theater op een vanzelfsprekende wijze door elkaar, waarbij taal en muziek maken een gelijkwaardige plaats hebben. “
   

  “de hogepriesteres begint  haar betoog over een compleet geësthestiseerde samenleving waarin design alles bepaalt. Fascinerend hoe haar betoog doorspekt wordt met klanken die soms begeleiden of ondersteunen, dan weer als contrapunt dienen.”

   

  “Over de verhouding tussen ons, rijke westerlingen, en hen, arme vluchtelingen, gaat de voorstelling. Actueler kan je niet zijn en het streven om een voorstelling te maken over de spanning tussen beide groepen kan niet genoeg geprezen worden.”
  Margriet Prinssen, Haarlemsdagblad

 •  Hoe idealisme zich verhoudt tot de werkelijkheid Volkskrant - recensie 21 september 2015

  “Dus je hebt een vluchteling in je huis opgenomen. Je ziet jezelf namelijk als een goed mens, een blauwdruk voor toekomstige generaties. Je wilt ‘de ander omarmen’, zo verkondig je dat tijdens etentjes. Maar dan? Ja, dan blijkt er toch een onoverbrugbaar verschil te zitten tussen gratuit idealisme en de grillige werkelijkheid. Dit is het actuele en prikkelende idee achter Comfortzone.. “
  Vincent Kouters

 •  Muziektheater is geen linkse hobby meer theaterkrant.nl - recensie 19 september 2015

  “Ongelooflijk dat Comfortzone, een coproductie van het jonge muziektheatergezelschap Via Berlin, het strijkkwartet Ragazze Quartet en het aloude Orkater, zo actueel is dat het eerder overmorgen dan vandaag lijkt geschreven.”

  “Hij wordt door de actrice en de andere dames eerst met schrik en afgewende blikken, maar dan met steeds meer enthousiasme welkom geheten. Hier is de voorstelling hoogst actueel geworden. De vrouwen zijn bereid hem op te nemen en het allerbeste van zichzelf aan hem te geven. Want geven, geven, geven is volgens hen niet alleen goed voor de ander, maar ook voor jezelf …”

  Max Arian, Theaterkrant

 •  Hein Janssen over kunst en vluchtelingen Volkskrant - column 18 september 2015

  "Maar nu is het woord aan de theatermakers zelf. dat is wat Mafaalani namelijk óók bedoelde: we moeten aan het werk, mensen, met z'n allen!"

  "Dit najaar wordt het theater overspoeld met voorstellingen over vluchtelingen, in allerlei vormen. Orkater speelt Comfortzone ... "

 •  Botsing van culturen leidt niet tot toenadering Rein Swart - recensie blog 18 september 2015

  “Het toneelbeeld, waarin de confrontatie tussen twee culturen zich afspeelt bestaat uit een schuin opgestelde lange eettafel, waaraan de leden van het illustere vrouwengezelschap klaar zitten voor de dis, is fantastisch mooi”

  “De verstilde sfeer doet, ook door de schermen, Japans aan en wordt gedurende de voorstelling consequent volgehouden. Het zorgt voor afstand, die de essentie van de voorstelling uitmaakt.

  Voor de Europeaan van vandaag de dag een uitdaging om zich niet al te zeer op te sluiten in een enorme ivoren toren, maar met de voeten op de grond te blijven en vooral het menselijke contact te laten prevaleren boven de eigen verworvenheden.”

  “Bijzondere vermelding verdient de compositie van Peter Adriaansz die het multimediale spektakel compleet maakt.”

  Lees verder

 •  Aansprekend en ontroerend muziektheater De Meervaart, interview 01 september 2015

  'In de manier waarop Via Berlin muziektheater maakt zijn tekst en muziek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide middelen worden gebruikt om het verhaal te vertellen.'

  Rosa Arnold: 'De samenwerking met Adriaansz is spannend, want in zijn werk zoekt hij naar subtiele klanken in de ruimte, combineert hij akoestische muziek met elektronica en is er zowel muziek van het strijkensemble als slagwerk te horen.'

 •  Tielse tekenaar schetst haar impressie van cultureel festival Oerol op Terschelling Gelderlander - tekening 03 juli 2015
 •  Scherpe maatschappijkritiek en sterke composities in 'Dead End' Friesch Dagblad - recensie 19 juni 2015

  "Een scherpe en geslaagde kritiek op het vreemdelingenbeleid, waarin de reis die vluchtelingen afleggen met rake metaforen wordt verbeeld."

  "Dead End bestaat uit veek van deze sterke beelden: van kleding die door de wind tegen het hek blijft plakken, van de spierwitte grenspost die een bedreigende afbakening vormt, en van de vluchteling die zo nu en dan op een van de hekken klimt om een nieuw hoofdstuk van zijn reis te markeren. Prachtig."

 •  Festival Oerol Volkskrant - recensie 13 juni 2014

  “Het is een prachtig muzikaal gevecht tussen de seksen, dat uiteindelijk geen winnaar kent.” (Vincent Kouters, de Volkskrant)

 •  Vervreemdend theater op een eiland NRC Handelsblad - artikel 17 juni 2013

  “Een wonderschone fabel waarin een vrouw haar man ontvangt die terugkeert uit een oorlog” (Ron Rijghard, NRC Handelsblad)

   

  “De onvervalste hit is Home Sweet Home van Via Berlin over de gevolgen van oorlog.” (Kester Freriks, NRC Handelsblad)

   

 •  Spraakmakers op Terschelling Parool - recensie 13 juni 2013

  ·         “Het absolute hoogtepunt van deze editie is Home Sweet Home van het jonge muziektheatergezelschap Via Berlin.” (Jan Pieter Ekker, het Parool)

   

  ·         “Actrice (annex schrijver en regisseur) Dagmar Slagmolen is overweldigend als de vrouw wier leven een draai heeft genomen toen haar man aan het front was” (Jan Pieter Ekker, het Parool)

   

  ·         “Bloedstollend mooie klassiek muziek.” (Jan Pieter Ekker, het Parool)

 •  Rondkijken in verwondering De Telegraaf - recensie 13 juni 2013

  “Het Ragazze strijkkwartet en Slagwerk Den Haag zorgen voor een krachtige muzikale vertaling van de spanningen die dat in Home Sweet Home oproept.” (Marco Weijers, de Telegraaf)

 •  Topzwaar De Leeuwarder Courant - artikel 13 juni 2013

  “Het is een voorstelling die het ook prima zou doen in een regulier theater, maar die aan kracht wint door de uitgestrektheid van het natuurgebied” (Kirsten van Santen, Leeuwarder Courant)

   

  “Via Berlin met ‘Home Sweet Home’. Een prachtvoorstelling.” (Kirsten van Santen, Leeuwarder Courant"

 •  Invaller redt topproductie Dagblad van het Noorden - recensie 13 juni 2013

  “Net als vorig jaar, toen het gezelschap Vanaf nu heet je Pjotr optrok met met Orkater/De Nieuwkomers, tekent Via Berlin met Home Sweet Home voor een van de absolute hoogtepunten van het festival” (Eric Nederkoorn, Dagblad van het Noorden)

   

  “Via Berlin trekt, op de achtergrond aangevuurd door veelkunner Sytze Pruiksma in muzikaal opzicht alles uit de kast. Het is schitterend wat die strijkers en percussionisten daar in dat stuk duin voortbrengen. Zelfs roerende koffiekopjes en scheurend krantenpapier dragen bij aan de prachtarrangementen, in dit ook visueel fraai vormgegeven werkstuk” (Eric Nederkoorn, Dagblad van het Noorden)

   

  “Topper volgens velen - en daarin hadden die velen gelijk - was Via Berlin met Home Sweet Home, een steengoeie muziektheatervoorstelling over huiselijke rottigheid, als een soldaat van het front terugkeert.” (Eric Nederkoorn, Dagblad van het Noorden)

   

   

 •  Mooi geweest - Orkaan Oerol De Volkskrant - artikel 21 juni 2012

  “Geen gemotiveerder publiek dan de Oerol ganger […] Tot nu toe zag ik twee voorstellingen die ik warm kan aanbevelen, Vanaf nu heet je Pjotr…”(Annemarie Oster, De Volkskrant)

 •  Terschelling is weer vol: Oerol! Het Parool - artikel 15 juni 2012

  “Behalve 33 nieuwe voorstellingen zijn er ook een paar succesnummers weer te zien, zoals Vanaf nu heet je Pjotr.” (Lorianne van Gelder, Het Parool)

 •  Muziek om het onzegbare te zeggen Friesch Dagblad - recensie 24 juni 2011

  “Via Berlin – bestaande uit Dagmar Slagmolen en Rosa Arnold – dat onder de vleugels van Orkater de kans krijgt zich te ontplooien, voelt feilloos aan wanneer woorden nodig zijn en wanneer muziek. De ontroerende finale combineert hartverscheurende muziek dan ook met woordeloze zang.”

   

  “Vanaf nu heet je Pjotr maakt vanaf het begin diepe indruk, een indruk die lang na het applaus nog blijft hangen” (Erik Betten, Friesch Dagblad)

 •  Vanaf nu heet je Pjotr door Via Berlin i.s.m. Ragazze Kwartet Cultuurpodiumonline.nl 23 juni 2011

  "Dit jaar komen Dagmar Slagmolen en Rosa Arnold wederom met een pareltje van een voorstelling"

  "'Vanaf nu heet je Pjotr' is een aangrijpende voorstelling met een universeel thema waarin muziek en tekst elkaar prachtig versterken."

  "Nadat de laatste klanken in het bos zijn verstomd zit menigeen op de tribune met een brok in de keel. Wat een kwaliteit bij deze jonge mensen!" (Mieke Kreunen, Cultuurpodium online)

 •  Mooi spelen in de regen De Volkskrant - recensie 20 juni 2011

  "Een poëtische voorstelling" (Vincent Kouters, De Volkskrant)