JA IK DONEER JAARLIJKS AAN ORKATER

Ik ondersteun Orkater/De Nieuwkomers met een jaarlijkse schenking van minimaal €75,00 en ga akkoord met een jaarlijkse automatische afschrijving van mijn rekeningnummer. Met mijn bijdrage als adoptieouder steun ik De Nieuwkomers bij het maken van een nieuwe voorstelling.